Avís legal

Aquest lloc web i el domini ANTHURIUM.CAT corresponen a la Anthurium, amb NIF B67122663, domicili social al Avinguda Rei En Jaume 4, Cardedeu, CP 08440, i correu electrònic info@anthurium.cat

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que ho utilitzarà conforme al present avís legal i les Condicions Particulars de certs serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

Anthurium es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal, i per tant, per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix (arxius, textos, imatges, logotips, marques comercials, etc.) estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat industrial i intel·lectual. Els drets corresponen a Anthurium o a tercers amb els quals ha acordat la seva utilització. El logotip de Anthurium i les capçaleres de les seves publicacions es troben protegides per la normativa de propietat industrial.

Anthurium presenta els continguts que figuren en aquest lloc web amb fins d’informació i difusió de les seves activitats. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, còpia, modificació, distribució o transformació per a altres finalitats sense l’expressa autorització per escrit d’Anthurium.

Anthurium es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per a portar a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, Anthurium no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització. Anthurium no quedarà obligada amb els usuaris que sol·licitin serveis fins que rebin confirmació expressa d’haver estat acceptada la seva sol·licitud o subscripció. Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs webs aliens a Anthurium, enllaços que es presenten únicament amb fins informatives. La responsabilitat dels continguts de les pàgines enllacçades correspon als respectius titulars d’aquestes pàgines. Anthurium no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

Política de protecció de dades de caràcter personal

A través del present avís legal, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que, donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016), disposen de tota la informació detallada i específica sobre la Política de privacitat d’Anthurium, amb la finalitat de que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a la Anthurium les dades personals que els són sol·licitades.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquest lloc web i les relacions entre l’usuari i es regiran per la legislació espanyola.

Per a conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i Anthurium, ambdós se sotmeten als Jutges i Tribunals de Barcelona, renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.