Centre de dia SERVEI DIRIGIT A PERSONES ADULTES, AMB DEPENDÈNCIA I SENSE, QUE BUSQUIN GAUDIR D’UN TEMPS I ESPAI DESTINAT A REFORÇAR LES SEVES CAPACITATS.

El Centre de Dia Anthurium té com a objectiu potenciar les capacitats de les persones, perquè siguin el màxim d’autònomes possible. Aquest recurs diürn garanteix que l’atenció que se li proporciona a la persona sigui establerta per
professionals qualificades i especialitzades en l’Atenció Centrada en la Persona.

És un servei obert tots els dies:
dilluns a divendres de 8h a 20h
dissabtes i diumenges de 10h a 18h

Beneficis del Centre de dia

ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT TANT A LA FAMÍLIA COM A LA PERSONA USUÀRIA.

Beneficis per els usuaris

 • Preservar i potenciar les seves capacitats funcionals i cognitives.
 • Mantenir la seva autonomia.
 • Fomentar les relacions socials.
 • Garantir una alimentació saludable.
 • Incidir positivament en la seva autoestima.

Beneficis per a les families

 • Tenir la confiança en què el seu familiar mantindrà la seva qualitat de vida.
 • Comptar amb un seguiment professional que permetrà la detecció precoç de possibles patologies.
 • Gaudir d’hores de respir familiar sense desvincular a la persona de la seva llar.
 • L’adaptació al centre seria flexible.

Equipaments

EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS DEL NOSTRE CENTRE DE DIA.

Sala Principal
Sala Reinés
Sala d'estar Serreta (1ª planta)
Sala de visites
Habitacio doble
Habitació individual
Gimnàs
Sala de les Llums
Terrassa
Jardí
Escala
Bugaderia
Cuina
Cuina de la Sala Serreta
Sala Corneli
Lavabo

Activitats

PROGRAMA D’ALGUNES ACTIVIATS EN EL NOSTRE CENTRE DE DIA.

 • Memòria: Es treballen les capacitats cognitives en grups reduïts a través d’exercicis de diversos formats.
 • Pintura: Realitzant treballs artístics amb l’assessorament de la dinamitzadora artística.
 • Multisensorial: Es treballaran diferents propostes sensorials com cuina, olors i textures, horticultura i manualitats, entre altres, per aconseguir un millor benestar i plaer personal.
 • Actualitat: Es tractaran temes cercats a través de diversos recursos tot fent un intercanvi d’impressions per orientar a la persona en espai-temps.
 • Exercici físic: Fent activitats de gimnàstica i de psicomotricitat per millorar les capacitats funcionals de les persones aportant benestar.
 • Reminiscència: Es treballa a partir de diverses propostes com el llibre de vida o viatjant pel món.
 • Musicoteràpia: A través de la música es treballen aspectes emocionals, cognitius i personals.
 • Cinefòrum: Mitjançant la visualització d’una pel·lícula o curtmetratge obrirem un debat per reflexionar.
 • Lectura: Facilitar la lectura, tant oral com escrita, als i les nostres residents.
 • Bingo: De manera lúdica utilitzant el Bingo, socialitzem, treballem les nostres capacitats cognitives i passem una estona divertida.