Anthurium Serveis Assistencials ANTHURIUM ES DEFINEIX PEL SEU TRACTE AMABLE I HOSPITALARI VERS LES PERSONES QUE ATENEM. EL NOSTRE COMPROMÍS ÉS DIARI I, PER TANT, ESTEM EN CONSTANT CREIXEMENT PROFESSIONAL I PERSONAL.

A Anthurium trobem un equip interdisciplinari que funciona com una gran família, on us oferim un acompanyament com si estiguéssiu a casa vostra.

És per això, que apostem per la vostra confiança en aquest nou projecte fet amb tanta il·lusió.

Missió

La finalitat d’Anthurium és cuidar als nostres residents i als seus familiars a través d’una atenció integrada a totes les necessitats de manera bio-psico-social, com Maslow va exemplificar en la seva piràmide de satisfacció de les necessitats.

De la mateixa manera, oferim un acompanyament en el final de la vida, de manera digna i respectuosa, procurant cures pal·liatives tot donant el confort i el suport necessari.

Visió

Anthurium atén a les persones seguint les pautes del model ACP (Atenció Centrada en la Persona), filosofia Snoezelen i model Housing . D’aquesta manera aconseguim respectant els interessos de cadascú i preservar la seva autonomia al màxim de temps per obtenir una millor qualitat de vida. Per nosaltres és fonamental la constant formació, tant interna com externa, autoobservant-nos i innovant per donar el millor servei.

Valors

 • Professionals amb vocació i compromís per atendre a la gent gran.
 • Treball en equip centrat en la confiança, la transparència, la sinceritat, la diversió, la creativitat, la il·lusió, la diversió i la flexibilitat.
 • Respecte a la intimitat, la dignitat, l’empatia i a l’autonomia.
 • Comportament hospitalari i amable tot buscant l’excel·lència.
 • Sostenibilitat i compromís social.

Atenció centrada en la persona

LA ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA (ACP) ÉS UNA METODOLOGIA QUE ENS MARCA EL NOSTRE DIA A DIA.

La atenció centrada en la persona és una metodologia que ens marca el nostre dia a dia. Aquesta mirada fa que la persona estigui al centre com a protagonista i participant en com vol envellir. L’ACP fomenta l’autonomia de la persona a través d’activitats i entorns amb sentit. També centrant-se en les capacitats i fortaleses de la persona (per comptes de les mancances).

Per conèixer a la persona i poder donar-li l’atenció i el recolzament necessari que donin sentit a la seva vida i fomentin la seva participació de forma activa necessitem la col·laboració d’ell i de tot el seu entorn per crear un llibre biogràfic on quedi reflectit els seus gustos,preferències, projecte vital…

Tot això ens ajudarà a oferir una atenció personalitzada, positiva i de qualitat en tot moment.

Snoezelen

ANTHURIUM TREBALLEM SOTA LA MIRADA DEL BENESTAR EMOCIONAL SEGUINT LA CORRENT SNOEZELEN.

La paraula snoezelen fa referència a una intervenció global, destinada a proporcionar a les persones Benestar Emocional a partir dels sentits. Els sentits estan a la nostra vida en cada instant, i estan totalment lligats amb les emocions que sentim.

Snoezelen implica una mirada en l’atenció 24 hores de la persona. Som conscients que cada entorn, cada espai de la nostra institució, cada activitat, serà fruit de benestar i qualitat de vida. A més, compteu amb un espai especialment dissenyat, la Sala Snoezelen, on afavorim el treballar de forma personalitzada els perfils sensorials.

El perfil sensorial és la eina que utilitzem per poder enregistrar i crear les nostres pautes d’acompanyament en el dia a dia de la persona. Ens marca l’entendre a la persona, quines sensacions li generen benestar o malestar, i aquest coneixement ens donarà la guia per a oferir-li l’atenció que necessita, de forma totalment personalitzada.

Per realitzar aquesta valoració, el nostre centre compta amb una sala snoezelen on amb l’ajuda dels diferents materials tècnics que utilitzem ens permeten experimentar amb tots els nostres òrgans sensorials: oïda, ulls, nas, boca i pell.

Aquesta mirada ens ajuda

 • A crear una atmosfera agradable segons els gustos de cada un.
 • Oportunitat d’escollir en cada moment el que vols fer (Empoderament).
 • Dret a disposar de temps (autonomia).
 • Repetició per generar seguretat.
 • Oferta selectiva d’estímuls.
 • Una millor actitud del personal que ens acompanya en el dia a dia.
 • Facilitar la comunicació i l’adaptació.
 • Relaxació.
 • confiança en un mateix.
 • Establir una bona comunicació.
 • Proporcionar sensació de benestar i oci.
 • Augmentar el temps d’atenció i concentració.
 • Reduir canvis i alteracions conductuals.

Font d’informació de Teresa Martínez, 2013. www.acpgerontologia.com

El model Housing

EL MODEL HOUSING APOSTA PEL DESENVOLUPAMENT D’UNA ÀMPLIA GAMMA DE SUPORTS I SERVEIS QUE FACIN POSSIBLE QUE LES PERSONES GRANS CONTINUÏN VIVINT A CASA SEVA, FINS I TOT QUAN AQUESTES PRESENTEN NIVELLS IMPORTANTS DE DEPENDÈNCIA.

Opció preferida majoritàriament en els diferents països per a la gent gran perquè, en general, afavoreix la continuïtat de vida, permet estar envoltat de les pertinences i records, preserva la independència i la privacitat, i més facilita una cosa molt important que no sempre en els centres residencials s’aconsegueix: que la persona segueixi prenent les seves pròpies decisions i controlant el seu dia a dia.

Per als casos en què, per diferents motius, la persona gran no pot seguir vivint a casa seva, des del model Housing es pretén que l’atenció tingui lloc en centres que, a més de proporcionar les cures necessàries, s’assemblin el més possible a el concepte de llar. La idea no és altra que viure “fora de casa, però com a casa”.

Aquests nous models d’allotjaments alineats en el model Housing es van iniciar ja fa diverses dècades i van sent progressivament consolidats en alguns països desenvolupats (Països Nòrdics, Holanda, França, Regne Unit, EUA, Canadà, Austràlia etc.) en resposta a les institucions residencials majoritàriament rebutjades per la ciutadania.

Busquen garantir el tracte digne i la defensa dels drets de les persones grans, i especialment dels que es troben en situació de fragilitat o dependència i requereixen, per tant, ser cuidades per altres.

Característiques dels allotjaments model Housing

 • Combinen l’existència espais privats que garanteixin la intimitat amb altres comuns que potenciïn l’activitat social.
 • Permeten i animen a que les persones portin les seves propietats (mobles, pertinences) per construir un “llar pròpia i significatiu”.
 • Donen suport una manera de vida semblant a la llar i un abordatge terapèutic des de la realització de les activitats quotidianes i significatives per a la persona.
 • Defensen l’autodeterminació, el respecte als projectes de vida i a les preferències de les persones.
 • Ofereixen atenció personalitzada, des dels drets i desitjos de la persona, incloent l’assumpció de certs riscos.
 • Aposten per metodologies de planificació centrades en la persona on les persones amb discapacitats tinguin un paper actiu en les seves cures i atenció.
 • Donen importància a el suport individual per afavorir, des de l’acollida, l’adaptació de cada persona i la seva integració en la unitat.
 • La dispensació de serveis socials i sanitaris es realitza habitualment des de la xarxa local de la comunitat.
 • Ofereixen atenció professional durant les 24 hores
 • Es dóna suport al concepte d’habitatge per a tota la vida, el que implica que les persones que hi viuen romanen, si així ho desitgen fins al final, no veient-se obligades a traslladar-se a un altre recurs davant processos de deteriorament.
 • Atorguen a les famílies un paper central

Font d’informació de Teresa Martínez, 2013. www.acpgerontologia.com